Recall Healing

Recall Healing ® – Felidéző Gyógyítás

Az emlékgyógyítás célja

A magyarul Felidéző Gyógyítás, vagy Emlékgyógyítás néven ismert Recall Healing egy olyan módszer-együttes, amely rendkívül hatékony módon segít elakadt élethelyzeteink rendezésében, betegségeink lelki okainak feltárásában és megoldásában, valamint traumáink feloldásában. A Recall Healing elnevezés Dr. Gilbert Renaud kanadai természetgyógyász professzortól származik, aki mindennapi terápiás munkájában hatékonyan integrálja a modern orvoslás és a természetgyógyászat kutatásainak eredményeit.

Alkalmazott módszerek

A Recall Healing egyik pillére a Germán Új Medicina (GNM), avagy Biologika, amely a betegségek lelki okainak feltárásához a Dr. Ryke Geerd Hamer által felfedezett öt biológia természettörvény alapján, tudományos alapossággal, holisztikus módon, test-lélek-agy egységként közelít. E törvények szerint minden trauma pontosan feltérképezhető, jellegzetes lenyomatot hagy az agyban és annak megfelelő elváltozást a testben, a szervekben. A rendszert dr. Claude Sabbah továbbfejlesztette, kibővítette és Total Biology néven tette ismertté.A Biologika alapelvei és módszerei mellett A Recall Healing kibővíti a terápiás gyakorlat eszköztárát az életciklus elmélettel, az indítóprogram elemzéssel (a fogantatás előtti 9 hónaptól 1 éves korunkig tartó időszak traumáinak vizsgálatával), valamint a családfában rejlő rejtett dinamikák és kötődések feltárásával.

A jelenlegi, szokásos orvos-beteg viszonyban a kliens gyakran helyezkedik egy olyan pozícióba, amelyben minden felelősséget az orvos kezébe ad, s tőle reméli, várja gyógyulását. A Recall Healing ezzel szemben egy olyan terapeuta-kliens viszony, melyben a kliens aktív részt vállal saját abban a mélyreható tudatosítási folyamatban, amely a sorsot alakító tudatalatti tendenciák, motivációk, kiváltó és mozgató okok fenti módszerekkel való feltárásával segít hozzá a problémák megoldásához.

Holisztikus megközelítés

A modern gyógyászat a betegségeinkre, testi és pszichés elváltozásainkra egyre inkább úgy tekint, mint a mindennapok során megélt konfliktusaink megnyilvánulásaira. A klinikai és terápiás tapasztalatok szerint a betegségek csaknem mindig egy tartós, magas intenzitású érzelmi és mentális feszültség-helyzet következtében alakulnak ki, vagy azonnal, vagy életünk egy későbbi szakaszában, amikor a trauma – legalább is jellegét tekintve – megismétlődik.

Problémáink gyökerére néha az életünkben megfigyelhető ciklikus ismétlődések, vagy éppen a születésünk körüli események feltárásával találunk rá. Más esetekben az okok a családfa rejtett dinamikáihoz, félelemből, szégyenből, bűntudatból eltitkolt emberi történeteihez kapcsolódnak. Elfelejtett, kirekesztett ősökhöz. És amíg nincs emlékezés, feloldás és feloldozás, megbocsátás, elengedés, addig az utódok sorában mindig jöhet valaki, aki kapcsolódni fog a tragikus emlékhez, leginkább úgy, hogy sorsában visszatükrözi őse sorsmintázatát.

A családfában rejlő rejtett dinamikák és ismétlődések mélyreható, gyors és tartós oldásával a Hellinger-féle családfelállítás foglalkozik, mint teljes értékű, önálló terápiás módszer. A Recall Healing konzultációk során nem kerül sor családfelállításra, de a két módszer hatékonyan képes segíteni, kiegészíteni egymást a terápiás gyakorlatban. A Recall Healing konzultációk során tehát mindig az adott probléma vagy betegség hátterében húzódó konfliktus gyökerét keressük. Néha ciklikusan ismétlődő emléknyomok mentén haladunk, néha a magzati lét és születés környékének traumatikus eseményeivel dolgozunk, néha a családfával, illetve mindezek tudatos, vagy spontán kombinációjával.

A Recall Healing gyakorlati alkalmazása során a fenti módszerek segítségével egyfajta oknyomozást végzünk, amely egy sorsmozaik kirakásához hasonlít leginkább. E feltáró munka során szeretnénk rátalálni, rálátni a probléma hátterében húzódó, a tudatalattiban rejtőző érzelmi blokádokra, elfeledett traumákra. Ezeknek a rejtett, elfelejtett vagy eltitkolt életeseményeknek a traumájával való ismételt érzelmi összekapcsolódás, a valóság őszinte, ítélkezéstől mentes kimondása, vagy más módon való kifejezése óriási mértékben képes hozzájárulni egy fizikai tünet vagy betegség javulásához vagy akár a teljes gyógyuláshoz. Az, ami gyógyít, nem pusztán a felidézés során kifejezésre jutó érzelmi kapcsolódás és a valóság néven nevezése, hanem a szenvedés teli emlékek elgyászolása és elengedése, valamint az együttérzés és megbocsátás szívbéli megélése a történtekkel kapcsolatban. Végül a gyógyulás feltétele az a spontán vagy belátásból fakadó mély tisztelet őseink iránt, akik nélkül semmiképp nem lehetnénk itt ebben az életben.

Mivel a betegségek kialakulásában a tartós és intenzív stressz jelentős szerepet játszik, így a Recall Healing egy tudatos megelőzésre is alkalmas lehet. Magas intenzitású stressz vagy trauma megélése alkalmával segítségül hívhatjuk a módszert a fizikai elváltozások megjelenésének megelőzése érdekében.


Go to top