A családállítás mint életrendezési módszer

A családállítás gyors, hatékony, tartós életrendezési módszer

A családállítás során a családi rendszer kollektív emlékezetében, a családi lélekben rögzült negatív minták, elakadási pontok kerülnek feltárásra és feloldásra, személyes megélésen, megtapasztaláson keresztül.

A családállítás segítséget nyújt

  • Minden súlyos, kilátástalannak megélt élethelyzetben,
  • egzisztenciális válságban,
  • az élet értelmével kapcsolatos kérdések tisztázásában,
  • családi rendszeren belüli kapcsolati problémák és zavarok,
  • súlyos fizikai betegségek,
  • kudarcok, félelmek,
  • traumák,
  • életviteli nehézségek,
  • függőség esetén.

Tartós eredményt ad

A családállítás hatása azonnal megtapasztalható a mindennapi életünkben. Ez a hatás tartós, és idő múltával egyre mélyülő.

Megoldás-központú

A családállítás során a cél a problémához kapcsolódó megoldás megkeresése, személyes megtapasztaláson át, a valóság megismerése és elfogadása révén.

Gyors és hatékony

Egy-egy probléma feldolgozására, feloldására gyakran egyetlen alkalom is elegendő. Egy családállítás időtartama 1 – 2,5 óra között változik, de – az egyéni terápiák kivételével – jellemzően teljes napos csoportmunka keretében zajlik.

Csoportban és egyénileg is végezhető

A családfelállítás alapvetően csoport módszer, de lehetőség van egyéni állításra is.

Rendszeralapú megközelítés

A családállítás rendszerét Bert Hellinger német terapeuta dolgozta ki a családi rendszeren belül működő lelki-szellemi törvény-szerűségek megfigyelésével. A tapasztalat szerint e rendek egyensúlyának megbomlása, vagy sérülése testi, lelki, mentális blokkok, illetve betegségek kialakulásához vezethet, megoldásért kiáltva akár több generáción keresztül, mindaddig, amíg az egyensúly helyre nem áll.

“Az élet, amellyel megbirkóztunk, értelmes. Csak akkor tekintjük értelmetlennek az életet, ha nem nézünk vele szembe, és nem fogadjuk el olyannak, amilyen. Az élet értelme ezért alapvetően attól függ, hogy mit kezd az ember azzal, amit eléje tettek. A spiritualitás a teljesen hétköznapi élet elfogadása, annak valamennyi feladatával, örömével és minden nehézségével.”

A családállításról bővebben

A családfelállítás rendszerének megalkotója Bert Hellinger (1925-), német pszichoterapeuta 16 évet töltött Dél-Afrikában misszionáriusként, ahol mély benyomást gyakorolt rá a helyi őslakók, a zuluk hagyománya, melyben különösen fontos szerepet játszik az ősök tisztelete. A különböző pszichoterápiás módszerek tanulmányozása során számos törvényszerűséget figyelt meg. Ezek alapján alakította ki saját rendszerét, amely ma Hellinger-féle családfelállításként ismert. Módszerét sikeresen alkalmazzák a pszichoterápiában, a szervezeti tanácsadásban, a pszichoszomatikus orvoslásban, valamint az életvezetési és nevelési tanácsadásban is.

A családfelállítás alapja – a „családi lélek” törvényei

Minden családnak létezik egy közös lelkiismereti, lelki és szellemi dimenziója is, melyek működésében felismerhető néhány alapvető törvényszerűség.

Az odatartozás törvénye
Mindenkinek, aki része egy családi rendszernek, akár él, akár meghalt, ugyanolyan joga van odatartozni a családhoz. Akitől ezt a jogot elvitatják, úgy, hogy például kirekesztik, vagy eltitkolják, az az egyenrangúságában sérül. Akivel ez történik, mindent képes megtenni azért, hogy egyenrangú, elismert, odatartozó tagja legyen újra a rendszernek.

 

A kiegyenlítés törvénye
Ha a családi rendszerben egyensúlya bármelyik szinten felborul, akkor a „családi lélek” igyekszik azt helyreállítani. Ez gyakran nyilvánul meg úgy, hogy pl. valaki egy későbbi generációban képviselni fogja a kirekesztett családtagot, és ugyanúgy szenved, mint az elődje. Így a családnak e családtagon keresztül úja szembesülnie kell a helyzettel. Ilyen esetben megoldást a kirekesztett családtag helyének elismerése, sorsának, emlékének elfogadása, méltányolása hozhat.

 

A hely és az idő törvénye
Aki korábban érkezett, előbbre áll a családi rangsorban, mint a később születettek. Vagyis, aki az életet adja, az a Nagy, aki az életet kapja, az a Kicsi. Egy gyerek soha sem lehet nagyobb a szüleinél. Az utódok, a későbbi generációk akkor lehetnek szabadok, ha tiszteletben tartják az elődök időbeli rangját és sorsát. A gyerek „dolga”, hogy elfogadja a legnagyobb ajándékot, az életet a szülőktől, a szülők „dolga” pedig a támogatás és a megtartás.

E törvényszerűségekből az következik, hogy hallatlan súlya van egy családban az erőszaknak, az erőszakos cselekedetek általi haláleseteknek, az eltitkolt szégyennek, mindennemű kirekesztésnek, minden fajta sorsösszefonódásnak, sors-szerep-cserének vagy –tévesztésnek, még akkor is, ha mindez alapvetően jó szándékból, szeretetből fakad, és akkor is, ha tudattalanul történik.

A családfelállítás menete 
Az, aki családfelállítást kér, elmondja röviden a témáját, s néhány alapvető információt önmagáról és a családjáról. Ezt követően a terapeuta megkéri a klienst, hogy a csoport tagjai közül válasszon ki képviselőket a témához kapcsolódó családtagok és saját maga képviseletére. A kliens a felkért képviselőket elhelyezi a térben. A képviselők egymáshoz képesti térbeli elhelyezkedéséből, érzelmi visszajelzéseiből, fizikai mozgásaiból lassan megmutatkozik, mi rejtőzik a látható felszín mögött. A képviselők dolga mindössze annyi, hogy csendben, összeszedetten követik és kifejezésre juttatják a bennük felbukkanó érzéseket és mozgási késztetéseket, esetenként szóban is visszajelezve azokat.

Ahhoz tehát, hogy valaki képviselőként közreműködjön, nincs szükség semmilyen képességre, színészi adottságra, semmilyen előkészületre. Egy idő elteltével, a képviselők mozgásaiból, az összkép változásából és az érzelmi visszajelzésekből láthatóvá és érzékelhetővé válik, hogy hol akadt el az energia a rendszeren belül, ki az, aki hiányzik, s hogy miben rejlik a helyzet megoldása. Ekkor a kliens beáll saját képviselője helyére, hogy személyes, sokszor katartikus élményként tapasztalja meg, élje át a lehetséges megoldás helyzetét.

A családállítás során a terapeuta a kliens lelki kísérője. Mindvégig csak az aktuálisan megmutatkozó helyzetekre, a pillanatra fókuszál, mindaddig, amíg meg nem mutatkozik és felismerhetővé nem válik az, ami a látszat fátyla mögött ténylegesen van. A valóság felismerése önmagában is gyógyító hatású, és mindig magában hordozza annak a lehetőségét, hogy az elakadt, megrekedt energia újra áramolni tudjon az egyéni lélekben és a „családi lélekben” egyaránt.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Hellinger terápia alapvetően a családi rendszerhez kötődő „elakadásokból” fakadó problémákra nyújt megoldást, és nem helyettesíti a pszichoterápiás kezeléseket.

A családfelállítás tere – a „mező”

A családállítás egy fenomenológiai módszer, amely a valóságot alapvetően a személyes megélésen és az abból fakadó felismeréseken át közelíti meg.

Ami a családállításhoz feltétlen szükséges, az a csoport tagjainak nyitottsága és összeszedettsége, valamint a kölcsönös bizalom, tisztelet, egyenrangúság és szándékmentesség.

Ha ezek a minőségek jelen vannak, akkor ki tud alakulni az a tér, vagy mező, melyet gyakran “morfogenetikus mező”-nek neveznek, ami a családállítás tényleges színtere.

Ebben a mezőben a fizikai mozgások, az érzések és az intuíciók követése során feltárulkozhat a kliens témájával kapcsolatban egy lehetséges megoldás, amit személyesen élhet át. A megoldás olyan szinten tud megnyilvánulni, amilyen szinten a kliens készen áll a valóság elfogadására és a megoldás integrálására saját életébe.

Go to top